TIPS & TRICKS

Skab dynamik i jeres grafiske design

Det findes mange grafiske virkemidler at gøre brug af, når man skal skabe et godt design. Ét af dem er brug af kontraster.

Her er nogle eksempel på, hvordan man kan bruge kontraster i sit grafiske design.

1. Brug store og små elementer for at skifte opmærksomheden
Tunge og lette. Elementer kan være billeder eller tekstbokse.

2. Brug noget håndskabt og computerskabt sammen
Håndskabt kan f.eks. være en illustration, som er tegnet eller en skrift, der ligner én, der er skrevet i hånden. Kontrasten opstår ved de bløde håndskabte linier sammen med de hårde computerskabte, som giver en dybde i dit design.

3. Brug statiske og organiske former sammen
En statisk form er f.eks. et billede, der er firkantet, sammen med en rund organisk cirkel.

4. Brug farverne bevidst
Hvis man vil råbe meget højt, bruger man kontrastfarver – de farver der ligger ovenfor hinanden i farvehjulet. Eks. gul og blå sammen.
For at få et mere harmonisk udtryk, er det en god idé at vælge farver der ligger tæt op ad hinanden i farvehjulet. Eks. grøn og blå, eller tone-i-tone.

Det er en balancegang at bruge kontraster. Det skal være nok til at få skabt dynamik og gøre det interessant, men heller ikke for meget, som kan gøre udtrykket rodet og forvirrende.

Branding

Bevar overblikket i jeres brandingproces. Med nogle få retningslinier så er I hjulpet godt på vej.

Visuel identitet

Her er nogle af de overvejelser I bør have med, hvis jeres virksomhed gerne vil have ‘et nyt look’.