ALLE OPGAVER ER LIGE
VIGTIGE OG FØLGES TIL DØRS

HELT SIKKERT

UNIKNESS#5

ForsKeLLiGe oPGaVer KrÆVer ForsKeLLiGe MeToder. derFor BØr aLLe ForVenTninGer aFsTeMMes, inden oPGaVen sÆTTes i GanG. UniKness arBeJder Med 3 TYPer LØsninGer.

HELT FRA BUNDEN

En ‘helt fra bunden’ løsning henvender sig til virksomheder og/eller organisationer, der ønsker en gennemarbejdet grafisk designløsning udviklet på baggrund af strategiplan og kommunikativ målsætning. Løsningen har til formål at sende stærke og tydelige signaler til det marked og de målgrupper, man ønsker at opnå succes i og hos. en ‘forfra’ løsning kan fx indeholde alt fra analyser, ny visuel identitet, forslag til kampagnetyper, kreative løs- ninger på specifikke budskaber samt forslag til indhold på forskellige platforme og kanaler. Med andre ord, skabes et fundament, der nemt og overskueligt kan bygges videre på.

NYT LYS

Dette kan være løsningen for virksomheder og/eller organisationer, som hen ad vejen har fået spredt sin kommunikation og sine udtryk lidt for meget, og derfor sender tvetydige signaler. Løsningerne, som altid udvikles på baggrund af eksisterende kommunikations- strategi m.m., kan være opstramning af eksisterende logo og identitet, det kan være farve- justeringer, ny opsætning af onlineløsninger, kampagner, nye annoncetyper og andre kreative justeringer, der alle har til formål at sikre en langt tydeligere kommunikation.

MERE AF DET SAMME

På baggrund af eksisterende design og stil, udvikler UNIKNESS alt fra brochurer, flyers, websites, messemateriale, online-bannere, og meget mere.

 

DE UNIKKE METODEr

model

1. INDLEDENDE MØDE
Enhver opgave begynder med at afstemme mål og forventninger. På den måde undgås ubehagelige overraskelser og samtidig ved alle, hvornår vi er i mål og ikke mindst hvad opgaven indeholder.

2. RESEARCH
Din virksomheds strategi er det primære arbejdsredskab, når den visuelle identitet skal udarbejdes eller videreudvikles. Derfor ønsker UNIKNESS indsigt i både marked, historie, eksisterende markedsføring og ikke mindst strategien bagved.

3. DESIGN
UNIKNESS udarbejder og præsenterer ide- og designoplæg. Herefter foretages evt. ændringer og oplægget godkendes.

4. IMPLEMENTERING
Efter godkendt oplæg implementeres design til de valgte medier. I denne fase tages evt. fotos og der skrives tekster. Projektstyring, styring af samarbejdspartnere samt diverse indkøb udføres med en erfaren og sikker hånd af Unikness.

5. EVALUERING OG OPFØLGNING
Efter endt opgave følger en evaluering. Her drøftes opgaveforløbet, resultater og et evt. fremtidigt samarbejde.