EN VIRKSOMHEDS
VISUELLE IDENTITET
SKAL VÆRE MÅLRETTET

HELT PRÆCIST

UNIKNESS#4

ide- oG desiGnBUreaUeT UniKness Har en Mission Med din VirKsoMHeds KoMMUniKaTion.
KorT ForTaLT HandLer den oM, aT dU sKaL nÅ i MÅL Med dine BUdsKaBer. BUdsKaBerne sKaL aLTid TaGe KoMMUniKaTiVT UdGanGsPUnKT i din VisUeLLe idenTiTeT, oG derMed sTYrKe sÅVeL VirKsoMHedens sTraTeGi soM MÅLsÆTninG.

DEN UNIKKE OPGAVELØSNING

UNIKNESS løser store som små opgaver, og alle opgaver er lige vigtige. Opgaverne spænder fra udviklingen af nye identiteter, justering af eksisterende identiteter og designopgaver baseret på eksisterende designmanualer.
Du kan læse mere om de forskellige opgaveniveauer under metode

 

DE UNIKKE PLATFORME

UNIKNESS tænker og arbejder på tværs af en række platforme. Målet er – på baggrund af din virksomheds visuelle identitet – at udvikle originale og gennemtænkte ideer, som igen eksekveres tydeligt via en række konkrete og genkendelige on- og offline elementer som brochurer, flyers, plakater, annoncer, online-bannere, websites og meget mere.

 

YDELSER

 • Rådgivning på kundebasis
 • Ide- og designoplæg
 • Visuel identitet
 • Kampagner
 • Grafisk design
 • Fotosession

PRODUKTER

 • Profil- og salgsbrochurer
 • Brevlinie
 • Designmanual
 • Årsrapporter
 • Nyhedsbrev
 • Logo
 • Dekoration af møde- og virksomhedslokaler
 • Intro/præsentation af virksomhedens profil via lyd og billeder
 • Webdesign
 • Annoncer
 • Plakater
 • Skilte

 

DET UNIKKE TEAM

Når et design skal implementeres og eksekveres kræver det ofte flere kompetencer på banen. UNIKNESS samarbejder med nogle af de ypperste indenfor foto, film, lyd, tekst, PR, illustration, print, online og media, så dine kampagner når sikkert i mål.